THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

22.08.2018

Việc chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai (nhà ở dự án) có rất giấy tờ và thủ tục quan trọng cần lưu ý. Vì thế, với những người chưa có kinh nghiệm thì đây là công việc rất rắc rối. Bài viết dưới đây, van xuan group chia sẻ với các bạn những thủ tục trong chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai.

 

chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở

Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

 

Đối với nhà ở hình thành trong tương lai và nhà ở đã được bàn giao cho người mua nhưng vẫn chưa thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, việc chuyển nhượng sẽ được thực hiện theo hình thức: chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở.

 

1. Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Thứ nhất, việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán sẽ phải được thực hiện trước khi chủ đầu tư dự án nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc bên mua đã được nhận bàn giao nhà hay chưa không ảnh hưởng đến điều kiện này.

Thứ hai, việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán phải được thực hiện theo từng căn hộ hoặc nhà riêng lẻ. Phải chuyển nhượng toàn bộ số căn nhà hoặc căn hộ trong hợp đồng đó trong trường hợp hợp đồng mua bán, thuê mua nhiều căn nhà riêng lẻ hoặc nhiều căn hộ trong một dự án thì. Nếu bên bán muốn chuyển nhượng một hoặc một số căn hộ thì phải ký lại hợp đồng hoặc ký phụ lục bổ sung cho các căn hộ dự định chuyển nhượng này.

2. Trình tự thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Bước 1: Theo quy định tại Thông Tư 19/2016/TT-BXD, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải thống nhất và tiến hành lập Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở (mẫu kèm theo trong thông tư).

 

thu tuc chuyen nhuong hop dong mua ban nha o hinh thanh trong tuong lai

Phải tiến hành công chứng, chứng thực các giấy tờ pháp lý có liên quan

 

Bước 2 (nếu có): Văn bản chuyển nhượng hợp đồng phải được công chứng, chứng thực đối với trường hợp bên chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở không phải là một tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Trái lại, nếu bên chuyển nhượng có chức năng kinh doanh bất động sản thì việc công chứng, chứng thực hợp đồng sẽ theo thoả thuận của các bên.

Hồ sơ đề nghị công chứng hoặc chứng thực gồm các giấy tờ sau:

- 7 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

- Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư; trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi thì phải kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao, phải xuất trình bản chính để đối chiếu của các giấy tờ: Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân còn giá trị nếu là cá nhân. Đối với tổ chức thì phải kèm theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập tổ chức đó;

- Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

Bước 3 (nếu có): Hai bên tiến hành thực hiện nộp các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật tại cơ quan thuế cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Với trường hợp được miễn thuế cần phải có tài liệu chứng minh.

 

thu tuc chuyen nhuong hop dong mua ban nha o hinh thanh trong tuong lai

Cuối cùng bên nhận chuyển nhượng sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

 

Bước 4: Yêu cầu chủ đầu tư xác nhận vào Văn bản chuyển nhượng hợp đồng. Bên nhận chuyển nhượng nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng, gồm các giấy tờ sau đây:

- 5 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, bao gồm 1 bản của bên chuyển nhượng.

- Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư. Với trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi thì phải kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó. Nếu đã nhận bàn giao nhà ở thì phải có thêm bản sao có chứng thực biên bản bàn giao nhà ở.

- Biên lai nộp thuế cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh về việc được miễn thuế theo quy định pháp luật về thuế.

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và phải xuất trình bản chính để đối chiếu các giấy tờ của bên nhận chuyển nhượng. Với cá nhân là CMT hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương. Nếu là tổ chức thì phải kèm theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập.

Trong thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng và bàn giao lại cho bên nộp hồ sơ các giấy tờ theo quy định. Cuối cùng, bên nhận chuyển nhượng sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định.

 

Nguồn: Thời báo kinh doanh

Tin tức khác