Tin công ty

Tuyển dụng Nhân viên hành chính nhân sự

  30.08.2019
web-hcns
Công ty cổ phần địa ốc Vạn Xuân đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự:
- Nhân viên hành chính nhân sự
-Số lượng: 01
...