Vị trí tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Mã ứng viên Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
1 Giám đốc Sàn GĐKD 03 TP. HCM 15/05/2019
2 Nhân viên kinh doanh NVKD 100 TP. HCM 15/05/2019
3 Trưởng phòng kinh doanh TPKD 06 TP. HCM 15/05/2019