Vị trí tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Mã ứng viên Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
1 Nhân viên hành chính nhân sự NVNS 01 TP. HCM 30/09/2019
2 Giám đốc Sàn GĐKD 03 TP. HCM 15/05/2019
3 Nhân viên kinh doanh NVKD 100 TP. HCM 15/05/2019
4 Trưởng phòng kinh doanh TPKD 06 TP. HCM 15/05/2019